iSyanCILarsIn
[Üye Ara] [Son 24 Saat] [Üye Ol]
iSyanCILarsIn Üye Profili  
Doğum Yeri: DiYar-ı-BeKir
Bulunduğu İl: İzmir
Yaş: ??
İşi:Hemşir
M.Hali:Bekar
Bilgileri Değiştir

Mesaj Yaz

Kayan Mesaj Yaz

Şikayet Et

♥░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░♥ ♥░░▓▓▓▓░░▓▓░░░░▓▓░░░░░▓▓▓▓░░▓▓░░▓▓░░♥ ♥░▓▓░░▓▓░▓▓░░░░▓▓░░░░▓▓░░▓▓░▓▓░░▓▓░░♥ ♥░▓▓▓▓▓▓░▓▓░░░░▓▓░░░░▓▓▓▓▓▓░▓▓▓▓▓▓░░♥ ♥░▓▓░░▓▓░▓▓░░░░▓▓░░░░▓▓░░▓▓░▓▓░░▓▓░░♥ ♥░▓▓░░▓▓░▓▓▓▓▓░▓▓▓▓▓░▓▓░░▓▓░▓▓░░▓▓░░♥ ♥░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░♥

Üyelik Tarihi: 11.12.2020 (1 yıl 5 ay 7 gün)
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
23.11.2021 12:01:51
Sil
 
═════════▒████████████████████████═
════════════▓█████████▓███▓▓██▓███▓█████
═══════════████████▓█████▓█▓█▓██▒▓█▓▓▓▓█
══════════██▓████████▓██▓███▓██▒▒▒███▓██
════════▓██▓███▓████▓██▓███████▒▓▒▓█████
═══════▒██████▓████▓██▓██▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒█████
═══════██████▓████▓██▓▓██▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▒████
══════███████████▓███▓▓██▓▓▓▓▓▒██▓▓▓▓███
═════▓██████████▓███▓▓████▓▓▓▒▓█████▓▓██
═════█████▓████▓▓███▓█████═█▓▒██▓████▓▓█
════█████▓████▓▓███▓▓████░═▒█████▓████▓█
════████▓█████▓███▓▓▓████════░████▓████▓
═══▒████▓████▓████▓▓████══════▒████▓████
═══████▓████▓████▓▓█▓██════════░████████
═══████▓███▓▓███▓▓█▒▒█════████▒══███▓███
═══▓██▓████████▓██▓═█════██═══▒▓══██████
════██████▓███▓███═█════█▓════════██▓███
════████▓███▓███▒═░═══════════════██▓███
════▓██▓███▓██▓══════════════════▓█▓████
═════█▓██████═══════════════▓███═▒█▓████
═════██▓███═══░════════════██████▓█▓████
════▒█████═══███▓═════════██═░█▒████████
════████▓██═██░▒██═══════░█═░▓██▒═▒█▓███
═══████▓███═█═══██░══════▒══████═══█████
══▓███▓████▓══░███════════════▒════██▓██
══███▓▓█████════▓══════════════════██▓▓█
═▓███▓███▓██══════════════════════░███▓█
═▓███▓▓█████░════════════════════▒██████
══████▓▓████▒═══════════════════███▓███▓
══░████▓▓███▓══════════════════════▒███▓
═══▒████▓▓███═════════════════════▓████▓
════▒████▓███▒═══════════════════██████▓
═════████▓████═════░███▓════════██████▓█
═════▒█████▓███════▓▒══░█══════██████▓▓█
═════███▓██▓████════█▒▓█▓═════▒████▓▓███
════██▓███▓██████═══▒██▓══════████▓▓████
═══██▓█████▓██████═══════════░███▓▓█████
═▒██████▓██▓▓██████══════════▓███▓██████
░█░████▓█████▓███▓██░════════▒████▓█████
█═░███▓██████▓███▓███▓══░═════█████▓████
═░███▓██████▓███▓████████═══════████▓███
═████▓▓████▓█████████████░═══════███████
══████▓███▓████▓█████████════════█████▒═
═══▓███▓███████▓█████▓██▓══════▓████════
════███▓█▓█████▓████▓███═════▒█████═════
═════███████████████▓█▓═════▓███▓▓══════
═════██▓███████████▓█▓══════██▓═════════
═════█████▓████═█████░══════█▓══════════
══░████████▓███═██████══════░═══════════
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
23.11.2021 12:01:32
Sil
 
●●●мαηуαχιм..●●●
●●●GüSeLiM...●●●
●●●ѕєνιмℓιуιм...●●●
●●●ιηαт¢ιуιм... ●●●
●●●∂єℓιятιяιм... ●●●
●●●¢σк gєzєяιм...●●●
●●●тяιвє gєℓємєм... ●●●
●●●нαуαтι ѕєνιуσяυм..●●●
●●●¢αвυк ѕιηιяℓєηmeм...●●●
●●●αz кσηυѕмαѕιηι ѕєνмєм...●●●
●●●gєηєℓ∂є вüтüη gє¢є υуυмαм.●●●
●●●özєηтιℓєя∂єη ηєƒяєт є∂єяιм....●●●
http://´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶/
http://´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶/
http://´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶/
http://´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶/
http://´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶/
http://´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶/
http://´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶/
http://´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶/
http://´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶/
http://´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶/
http://´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶/
http://´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶/
http://´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶/
http://´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶/
http://´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶/
http://´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶/
http://´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶/
http://´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶/
http://´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶/
http://´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´/
http://´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶/
http://´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶/
http://´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶/
http://´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´/
http://´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶/
http://´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶/
http://´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶/
http://´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶/
http://´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶/
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
10.11.2021 21:08:35
Sil
 
█▀
──██────(▒)(▒)
──██───(▒)(♥)(▒)
─▄██▄▄█─(▒)(▒)
......─── ─── ▄███▄
─── ──███─███─(▒)(▒)
─── ──▀██▄██▀(▒)(♥)(▒)
─── ────███───(▒)(▒)
─── ─────── ▀██─██▀
─── ──────── ██─██─(▒)(▒)
─── ──────── ▀█▄█▀(▒)(♥)(▒)
─── ──────────▀───(▒)(▒)
─── ────────────██▀▀▀█
─── ──(▒)(▒)──────██▄█──(▒)(▒)
─── ─(▒)(♥)(▒)─────██▀█─(▒)(♥)(▒)
─── ──(▒)(▒)──────██▄▄▄█(▒)(▒)


♥╔╗──♥╔══╗♥╔══╗╔══╗♥╔══╗♥
♥║║──♥║╔╗║♥╚╗─╚╝─╔╝♥║═╦╝♥
♥║╚═╗♥║╚╝║♥─╚╗──╔╝─♥║═╩╗♥
♥╚══╝♥╚══╝♥──╚══╝──♥╚══╝
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
10.11.2021 21:07:52
Sil
 
​_______$$$$$$
______________________________​_____$$$$$$$$$$
_____________________$$$$$____​__$$$$$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$$$$$_​__$$$$$$$$$$$$$$$
________________$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______________$$$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______________$$$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______________$_$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____________$$_$$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$_$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$_$$$_$$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$______$$$$$$$$​$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$​$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$​$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$​$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$_________​$$$$$$$
_______$$$$$_$$$$$$$__________​__$$$
________$$$___$$$$$$
_______________$$$$$$
_______________$$$$$$
_______________$$$$$$
______________$$$$$$$
_____________$$$$$$$$
____________$$$$$$$$
____________$$$$$$$$
_____________$$$$$$$
______________$$$$$$
______________$$$$$$
____$$$_______$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$_$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$
______________$$$
_____________$$$$
_____________$$$$
_____________$$$$
_____________$$$$$$$
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
10.11.2021 21:06:35
Sil
 
$$$$$_____$$$$$
______________$$$$$$$___$$$$$$$
$$$______ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$
__$$$__H____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__S___$$$
$$$$$$__e___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__e__$$$$$
$$$$$$__R___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__N__$$$$$
$$$$$$$__Ş___$$$$$$$$$$$$$$$$$$___S__$$$$$$
$$$$$$$___e___$$$$$$$$$$$$$$$$____i__$$$$$$$
$$$$$$$$___y_____$$$$$$$$$$$$____ N___$$$$$$_
$$$_$$$$____i_____$$$$$$$$$$________$$$$$$$
$$__$$$$_____M____$$$$$$$__________$$$$$_$$
$$$$_$$$$__________$$$__________$$$$_$$$$
$$$$___$$$______________________$$$$$____$
$$$$____$$$__ __ NuRi ____$$$$$$___$$
_$$$$$_____$_________________$$$$$$$$$_$$$
$$$$$$$$_____$______________$$$___$$$$$$$$
_$$$$$$$$$______$$________$$$$____$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$__$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$__$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$__$$$$$$$
_____________$$$$$$$$__$$$$$$$
_____________$$$____$__$$$$$$$
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
09.11.2021 03:04:37
Sil
 
___888______888888888___
__88_______888_____888__
__88_______88_______88__
__888_____888_______88__
___888888888______888___
________________________
__88888888888888888888__
__88_______88_______88__
__88_______88_______88__
__88_______88_______88__
__88_______88_______88__
__88________________88__
________________________
__88888888888888888888__
_________________888____
______________888_______
__________8888__________
_______888______________
____888_________________
__88888888888888888888__
________________________
__88888888888888888__88_
________________________

________________________
________________________
___888______888888888___
__88_______888_____888__
__88_______88_______88__
__888_____888_______88__
___888888888______888___
________________________
__88888888888888888888__
__88_______88_______88__
__88_______88_______88__
__88_______88_______88__
__88_______88_______88__
__88________________88__
________________________
________88888888888888__
_____888________________
__888____________________
__888____________________
_____888________________
________88888888888888__
________________________
__88888888888888888888__
_________________888____
_______________888______
_____________888________
_______________888______
_________________888____
__88888888888888888888__
________________________
__88888888888888888888__
__88_______88_______88__
__88_______88_______88__
__88_______88_______88__
__88_______88_______88__
__88________________88__
________________________
__________________8888__
______________8888______
__888888888888__________
______________8888______
__________________8888__
________________________
__88888888888888888888__
__88_______88_______88__
__88_______88_______88__
__88_______88_______88__
__88_______88_______88__
__88________________88__
________________________
__88888888888888888888__
_________________888____
______________888_______
__________8888__________
_______888______________
____888_________________
__88888888888888888888__
________________________

________________________
________________________
_____88888888888888___88
___88______________88___
___88______________88___
_____88888888888888___88
________________________
__88888888888888888888__
__88____________________
__88____________________
__88____________________
__88____________________
__88____________________
________________________
___888______888888888___
__88_______888_____888__
__88_______88_______88__
__888_____888_______88__
___888888888______888___
________________________
_______8888888888888__88
____888_________________
__888___________________
__888___________________
____888_________________
_______8888888888888__88
________________________
__88888888888888888888__
_________________888____
______________888_______
__________8888__________
_______888______________
____888_________________
__88888888888888888888__
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
31.10.2021 00:06:12
Sil
 
___ ░██████░_ ░██████░
__░██▓░░▓██__██▓░░▓██░
_░██▓░░░░▓███▓░░░░▓██░
_░██▓░░░░░░█░░░░░░▓██░
__ ░██▓░░░░░░░░░░░▓██░
____░██▓███░░░███▓██░
__ ░██▓░░▓██░██▓░░▓██░
_░██▓░░░░▓███▓░░░░▓██░
_░██▓░░░░░▓█▓░░░░░▓██░
__ ░██▓░░░░░░░░░░░▓██░
____░██▓░░░░░░██░▓██░
______ ░██▓░░░░██▓██░
________██_██▓░███▌▐█
______ ███ __██▓███▌██▌
______███______████▐██▌
_____████_____████▐███
_____████___████▐████▐██
____██████████▐████▐███
___██████████▐████▐███▌
__███████████████▐███▌
█▐██████████████▐███
█▐████████████████ ███
██▐██████████████ ███
███▐████████████ ███▌
████▐█████████████▌
██████▐█████████
███████
██████:
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
05.10.2021 19:32:11
Sil
 
________(¯`v´¯)__DOSTLUK
__________(¯`(█)´¯)
__________ (_.^._)´¯)____BİR
______ (¯`v´¯)(¯`(█)´¯)
......______(¯`(█)´¯)(_(¯`v´¯)___ÇİÇEK
_______(_.^._)__(¯`(█)´¯)
_________(¯`v´¯)´(_.^._)_____GİBİDİR...
________(¯`(█)´¯)(¯`v´¯)
_________(_.^._)(¯`(█)´¯)
___(¯`v´¯)(¯`v´¯) (_.^._)(¯`v´)___BAKIM
__(¯`(█)´¯) _ (¯`(█)´¯) (¯`(█)´¯)
__█(_.^._)___(_.^._)____(_.^._)____İSTER..
_███_ (¯`v´¯)_█_ (¯`v´¯)
████(¯`(█)´¯)_█_(¯`(█)´¯)____KARŞILIKSIZ
_███ (_.^._)___█ (_.^._)
__████_(¯`v´¯)_█ _____________SEVGİ
___███(¯`(█)´¯)█_(¯`v´¯)
____██_(_.^._)█_(¯`(█)´¯)_______İSTER.....
_____███_(¯`v´¯)´(_.^._)
______██(¯`(█)´¯)(¯`v´¯)
_______██(_.^._)(¯`(█)´¯)_____DOSTLUĞUMUZUN
____(¯`v´¯)__█__ (_.^._)(¯`v´¯)
___(¯`(█)´¯)_█(¯`v´¯)__(¯`(█)´¯)___BAKİ
____ (_.^._)_█(¯`(█)´¯)__(_.^._)
_____ (¯`v´¯)█(_.^._) (¯`v´¯)____KALMASI
____(¯`(█)´¯)█____(¯`(█)´¯)
_____(_.^._)_█_____(_.^._)____DİLEĞİYLE....
____________█
......(█████████████
.......(████████████)
........(███████████) ♥♥♥ ♥♥♥
.........(██████████)
..........(█████████) ♥♥♥ ♥♥♥
...........(████████) MUTLU BİR GÜN CANLAR
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
05.10.2021 19:30:32
Sil
 
▄başbeLasıyım…
▀▄▀▄sinir bozucuyum…
▀▄▀▄▀▄inatçıyım…
▀▄▀▄▀▄▀▄anti ciddiyim……
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄kopuğum…
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄fotojeniim…
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄sevimLiim…
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄asabiyim…
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄gezmeyi çok severim…
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄pek..deLi doluyum…
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄serseriyim….
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄çabuksinrLenirim..
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀tribe geLemem…
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀özentiLerdennefretede
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀kendini beenmişLerden de.
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀arkadaşLarımdan ayrılmam…
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀annemi seviyorum(herşeim)…
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀kendimi seviyorum(bitaneim)…
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀haa bi de O’nu seviyorum(adı lazım değil)
▀▄▀▄▀▄▀▄▀hayatı seviyorum…
●█╪►NuRi◄╪█●
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
05.10.2021 19:29:45
Sil
 
_________,.*`,.*`,__Aşk, öyle bir denizdir kİ
______,.*`,.*`,. ____Dibi bulunmaz
___,.*`,.*`,. _______Öyle bir sırdır ki
__,.*`,.*`,. ________Her Gönül kaldırmaz
... ... _,.*`,.*`,. _________
... ... ,.*`,.*`,. __________
.*`,.*`, _______ __ ╱╲ __
.*`,.*`,. _______ ╲* •.•* ╱
.*`,.*`,. _______ ╱ .•*•. ╲
.*`,.*`,. _______ ¯¯ ╲╱ ¯¯
.*`,.*`,.Ay yıldıza mutluluk fısıldarken
,.*`,.*`,.Gökyüzü sevincini yeryüzü ile paylaşırken
_,.*`,.*`,MEĞER SENİ SEVMEK NE KADAR ZORMUŞ
__,.*`,*`,.YÜKÜN NE KADAR AĞIRMIŞ VE BEN BU YÜKÜ KALDIRDIMDA
____,.*`,.*`,.BİR SEN TAŞIYAMADIN BENİ
______,.*`,.*`,.
_________,.*`,.*`,.
____________,.*`,.*`,.
________________,.*`,.*`ܓ..♥♥♥.....
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
05.10.2021 19:29:20
Sil
 
█▀▀█.
█──█
█──█──────█▀▀█─█───█─█▀▀
█──█▄▄▄▄▄─█──█──█─█──█▀▀
... █▄▄▄▄▄▄▄█─█▄▄█───█───█▄▄ ღℒℴνℯღ♥♥♥♥
___ ░██████░_ ░██████░
__░██▓░░▓██__██▓░░▓██░
_░██▓░░░░▓███▓░░░░▓██░
_░██▓░░░░░░█░░░░░░▓██░
__ ░██▓░░░░░░░░░░░▓██░
____░██▓███░░░███▓██░
__ ░██▓░░▓██░██▓░░▓██░
_░██▓░░░░▓███▓░░░░▓██░
_░██▓░░░░░▓█▓░░░░░▓██░
__ ░██▓░░░░░░░░░░░▓██░
____░██▓░░░░░░██░▓██░
______ ░██▓░░░░██▓██░
________██_██▓░███▌▐█
______ ███ __██▓███▌██▌
______███______████▐██▌
_____████_____████▐███
_____████___████▐████▐██
____██████████▐████▐███
___██████████▐████▐███▌
__███████████████▐███▌
█▐██████████████▐███
█▐████████████████ ███
██▐██████████████ ███
███▐████████████ ███▌
████▐█████████████▌
██████▐█████████
███████
██████:
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
05.10.2021 19:29:02
Sil
 
___________((_____))
____________))___((
___________((_____))
____________))___((
___________((_____))____________$$$$$$
____________))___((____________$$____$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
05.10.2021 19:28:33
Sil
 
_______________$$$$$$
______________$__$___$
_________$$$$$__$$____$$$$$$$$ $$
_______$$_____$$__$$_____$$$__ __$$
______$$_____$$_$$__$$$$$$$$$$ $___$$
_____$$___$$$__$$$$$___$$$_$__$____$$
___$$$___$__$$$$___$$$$____$_$ $_____$$__$$$
$$$_$___$$_____$$___$______$$$ $$$____$$$___$
$__$$$$$$_______$$$$$___$$$$$_ __$__$$$_____$
$$_____$$__$$$$____$$$$$$_____ __$$$$_____$$
_$$______$$$__$$______$$_____$ $$$$_____$$$
__$$___________$$______$___$$$ _________$
___$$___________$_______$$$$__ ________$$
____$$___________$$_____$$____ ________$$
_____$____________$$$_$$______ ________$$
_$___$______________$$$_______ ________$$$$
_$$_$$$________________$______ ______$$$$$
__$$$$$________________$$_____ _$$$$$$$$
___$$_$$$$$$___________$___$$$ $$$$$$$
____$$__$$$$$$__$______$$$$$$$ $__$$
______$$__$$$$$$$$__$$$$$$$$__ _$$
________$$$__$____$$_____$___$ $$
___________$$$$$$$__$$$__$$$$$
_________________$__$__$$$$$
_________________$__$_$$
______$$$$_______$__$$$
______$___$$____$$__$$________ __$$
_____$$__$$$$__$$$_$$________$ $$$$
_____$$$$$__$____$_$_$_____$$$ ___$
_____$$__$__$$___$_$______$$__ ___$
_________$_$$___$_$____$$___$$ __$
_______$$$__$____$_$__$$$___$$ __$
_________$$$$____$_$_$$____$$_ _$$
____________$$$__$_$$$___$$$__ $$
_____________$$$_$_$____$$____ $
______________$$$$_$___$$____$ $
_______________$$$_$_$$_____$$
________________$___$$____$$$
_________________$__$___$$$
_________________$__$__$$
_________________$__$$$
_________________$__$
_________________$__$
_________________$__$
_________________$__$
_________________$__$
_________________$__$
__________________$$
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
05.10.2021 19:27:51
Sil
 
______________###_________________
____________###_##________________
__________###____##______________
________###____###_#_____________
______###____###___##____________
____###____###______##___________
__###____###_________##__________
_##____###____________##_________
##____###____(^,-,^)_____##_______
_##_###________________##________
__###___________________##_______
___##________i love________##_______
____##______to listen_______###______
_____##_______to music___#####___
______##______dont_____#######___
_______##_____you____########___
________##__________#########___
_________##_________#########___
_________###_______#########____
_______######______#######_____
_____########_______#####______
____#########___________________
___##########___________________
__##########____________________
__#########____________________
___#######_____________________
____#####_____________________
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
03.10.2021 23:07:54
Sil
 
Ateş düştü viran oldu bağlarım
Sende benim gibi yanman mı dilber? ..
Hasretinden yüzüm soldu ağlarım
Adım bir kez olsun anman mı dilber? ..

Selamsız sabahsız görmeden geçtin
Ben sana kul iken elleri seçtin
Şu garip başıma ne işler açtın
Sevenin halini bilmen mi dilber...

Kınan oldum parmağına yakıldım.
Güzeller içinde sana takıldım
Al gül olup bağlarına dikildim.
Sulayıp koklayıp sevmen mi dilber?

Aşkın yollarında koşup yoruldum.
Sevda sellerinde akıp duruldum.
Bakışınla can evimden vuruldum.
Kanayan yaramı sarman mı dilber?

Sensizliğinde ben beni unuttum.
Kendimi gelirsin diye avuttum.
Ateşinden damarımı kuruttum.
Bir damla kanından vermen mi dilber?

Gururun nazınla beni bezdirdin.
Mecnun gibi diyar diyar gezdirdin.
En nihayet kurşunlara dizdirdin.
Son defa kabrime gelmen mi dilber?
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
03.10.2021 23:07:27
Sil
 
Bitti..

Bitmesini istemediğim ne varsa saman alevi gibi söndü hepsi.
Oysa ne kadar da temizdi herşey. Ne kadar da masumca sevmiştim seni.
Bana sarılmana gerek yoktu, öpmen şart değildi, elimi tutmasanda olurdu.
Aramızdaki mesafelere inat sıcaklığını hissedebilecek kadar seviyordum zaten.
Telefonun ucunda sesine sarılarak uyuyacak kadar, öptüm dediğinde yanaklarım kızaracak kadar…
Seviyordum işte. Her şeyden çok, her şeyden biraz katarak…

Helal olsun sana!

Seni böylesine sevdiğime dair en ufak bir delil bile bırakmadığın için içimde. Kılına bile kıyamazken canına kıysan umursamayacak kadar tükettiğin için kendini bende.
Helal olsun sana!
Kutluyorum seni…
Ama bir gün sakın beni özleme, arama, sorma. Mümkünse hatırlama hatta.
Benim senin için yaşadığım günler geçti sen benim için ölsen neye yarar şimdi?

Ben seni unutmasına unuturum da sen beni hatırlamaya mahkumsun. Sen beni en çok niye unutamazsın biliyor musun?
Çünkü günahımı aldın,
Çünkü canımı yaktın,
Çünkü sen haksızdın…
Unutma, ben senin kanayan vicdanınım!
Kime sarılsan, biraz daha sızlarım….
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
03.10.2021 23:06:37
Sil
 
Seni Çok Seviyorum Meleğim
Sen,
Benim âşkım
Can yoldaşım,
Canım hayatım,
Âşkıyla kor gibi yandığım,
Uykularda adını sayıkladığım,
Gönül verdiğim tutkularımsın.

Sen,
Benim âşkım,
Hayalimde yaşattığım varlığım,
Varlığıyla mutlu olduğum,
Çok değer verdiğim,
Var oluş sebebimsin!

Sen,
Benim âşkım
İçimdeki umudum,
Benim tüm dünyam,
Hayallerim, düşlerim
Vazgeçemediğim sevgim,
Ölümsüz âşkımsın!

Sen,
Benim âşkım,
Hüzünlenerek dinlediğim şarkılarım,
Özlemli duygularla yazdığım,şiirlerim
Aklımdan bir saniye olsun çıkaramadığım,
Özlemlerim,
En büyük hasretimsin!

Sen,
Benim âşkım,
Gönlümün en nadide çiçeği,
Güneşli bir havada yağan,
Özlemli yağmurum,
Çiçeklerde kokladığım,
En güzel kokumsun!

Sen,
Benim âşkım,
Kalbimdeki meleğim,
Allah'ın sunduğu en büyük armağanı,
Yerden göğe kadar çok sevdiğim,
Benim kalbim, ruhum,
Kalp atışlarımsın!
Seni çoktanda çok seviyorum,
Bitanemmm..!..
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
03.10.2021 23:06:09
Sil
 
Bir kadını seveceksen, en güzel yerinden sev onu.. Sol yanından sev mesela. Çünkü bir kadın, hep orasında saklar tüm güzelliklerini.. İyiliğini, merhametini, sevdasını, yaralarını, şefkatini hep yüreğinde saklar.. Yüzünden, hatta gözlerinden bile anlayamazsın çoğu zaman, içinde hangi fırtınalarla boğuştuğunu.. Yaşadığı her ne varsa hayatta, yüreğinde gizler bir kadın.. Tüm bunlara rağmen, sevmeyi, kalbine gitmeyi başarabilirsen eğer,üzerini sımsıkı kapadığı tohumlarından, koca bir bahçe yaratmak için hazırdır aşka.. Yalnızca sana ait olmasını istiyorsan o bahçenin, sadakatle yaklaşacaksın ona.. Dünyada yalnızca o varmış gibi özel hissettireceksin kendisini.. Yapabilirsen eğer tüm bunları, ayaklarının altında cennet gizli topraklarda yaşarsın hayatın boyunca.. Yok, başarmaya gücün yoksa şayet, hiç yeltenme bile.. Cenneti hak etmediğin gibi, onun hayatını da cehenneme çevirme.. .
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
03.10.2021 23:04:43
Sil
 
Gözlerimin Başkası İçin Güldüğünü,
Gördüğün Gün ,,,,,,,,,,
Kaybedişin Ne Olduğunu,
__________İşte O zaman, Öğreneceksin..❗
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
03.10.2021 23:04:10
Sil
 
Bazı dersler okullarda verilmez. O bazı dersleri satın da alamazsınız...
Benim de aldığım dersler oldu. Ömrümün en güzel zamanlarından verdiğim, aylarımı, yıllarımı harcadığım zamanlar...
Bu derslerde emeği geçen hiçkimseyi affetmiyorum,
Ama hepsine gönülden teşekkürler.. .
Öğrendim ki
her gülümseyen insan sevgi beslemiyormuş.
En çok kime güvenirsen en derin yarayı o açıyormuş ve güvenden açılan yaralar bir daha asla kapanmıyormuş.. .
Öğrendim ki
Kimseye ama hiçkimseye bütün zayıf yanlarını anlatmayacakmışsın. Çünkü daha ilk tartışmada oraya çalışırlar hep. Ve edilen bazı sözler karın boşluğuna gelen bir yumruktan daha çabuk kesebiliyormuş insanın nefesini.. .
Öğrendim ki
Kimse sandığımız kadar mükemmel değilmiş aslında. Onları kusursuz yapan bizim onlara duyduğumuz sevgiymiş. Yani biz olmasak onlar kocaman bir hiçmiş! O zaman ne diye gözümüzde büyütüyoruz hak etmeyenleri, ne diye kendi içimizde boğulup duruyoruz?
İnsana en çok zararı sadece kendisi verebilirmiş meğer.. .
Öğrendim ki
Herkes bir gün gidebilirmiş. Her zeman gitmek isteyene vaktinde yol vermek gerekirmiş. Çünkü ertelemek daha çok acı,
daha çok uykusuz gece,
ve çok daha üzülmek demekmiş.. .
Bunları isteyerek değil, öğrenmeye mecbur bırakan herkese teşekkürler.
Bir daha görüşmemek ümidiyle.. .
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
03.10.2021 22:03:29
Sil
 
Ben kalbimin katilini çok özledim..
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
03.10.2021 19:40:13
Sil
 
╔════════════ ೋღ❤ღೋ ═══════════╗
◊ ❤❤SENİ❤❤ ೋ ◊❤❤SEVİYORUM❤❤
╚════════════ ೋღ❤ღೋ ═══════════╝

“Bana kimse sen gibi baktı mı
bilmem Ama
ben kimseye,
sana baktığım gibi bakmadım.”❤
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
03.10.2021 19:39:39
Sil
 
███████████████████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████
███████████████████▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████
██████████████▀█▀███████▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀█▀████████
██████████████▀░░░░▄█████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████
███████████████▄░░░░▀██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
███████████████▄█▄▀▄░░▀████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
██████████░░░▄▀▀▀░░░░▄░▄████▀░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░▄███████
█████████░░░░░▀▄░░░░░░▀████▄░░░░░▄█▄███████▄▄▄░▄▄░░░░░░░░▄███████
████████░░░░░░░░▀░░░░▄████▀░░░░░░░░█████▀███████▀▄░░░░░░░████████
███████▄░░░░░░░░░░░▄██████░░░░░░░░░░███▄▄▄░░▀░▀████▄░░░▄█████████
███████▄░░░░░░░░░░░█████▀░░░░░░░░░░░▀░▀█▀░▀▄▄▄░░░▄██░░░▄█████████
███████▄░░░░░░░░░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░▀▄░▄░░░░░▀▀▄░░▀░░░░▄█████████
████████░░░░░░░░░▄░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░░░░░▄█████████
█████████▄░░░░░▄▄██▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████
███████████▄░▄▄█████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████
███████████▄░▄███▄███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████
███████████▄▀░▀░▀▄▀██▄░░░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████
███████████▄█▄░▄░▄█▄░░▀░░░▀▄█▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████
████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄██████████████
███████████████████▄░░█▄░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████████
█████████████████▄▄▄░░▀▀▀██▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████
███████████▄░░▀░▀████▄▀▄▄▄▀▄▀▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░▀██████████████████
█████████████▄░░░░░░▀░▀░▀███▄███▄░░░░░░░░░░░░▄███████████████████
███████████████▄▄▄▄▄░░▀░▀░░░░░░░▀████▄░░░░░▄▄████████████████████
████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░███▄░░░▄▄▄█████████████████████
████████████▀░▀░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░▀█▀░░▄█████████████████████████
██████████▀░░░░░░░░░░▄█████▄░░░░░░░░▀▄███████████████████████████
██████████▄▄░░░▄▄▄█▄▄▄▀████▄▄▄▀▄▄▄░▄▄████████████████████████████
█████████████▄████████▀█▀▀▀░░▀▀▀░░░░░░░▀█████████████████████████
██████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███████████████████████
████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░███████████████████████
██████████████▀░░░░░░░░░░▄█▄▄░▄█▄▀░▀░░░░░▀▄██████████████████████
████████████▀░░░░░░░░▄▄▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀████████████████████
██████████▀░░░░░░░░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░▀▄███████████████████
██████████░░░░░░▄▄█▄░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄▀░▀░░░░░░░███████████████████
█████████▄░░░░░▄██▀░░░░▄░▄▄▄▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████
████████▀░░░░▄████░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀████████████████
██████▀░░░░░▄███▀░░░░███▀░░░░░░░░░░▄▄▄░░░░░░░░░░░▄███████████████
█████▄░░░░░▄████░░░▄██░░░░░░░▄▄▄█▄███▄▀░░░░░░░░░░░▀████████████
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
16.09.2021 10:11:26
Sil
 
Gözümden düşenin, gönlümde yeri yoktur..
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
16.09.2021 10:11:06
Sil
 
Eylül'dür ya
Yaprak her tuttuğu daldan
önce kurur, sonra düşer.
İnsandır ya o da her güvendiği
daldan önce kırılır, sonra
düşer...
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
16.09.2021 10:10:30
Sil
 
Bir insan konuşacak çok şeyi varken susuyorsa
ve artık mücadele etmiyor
size de karışmıyorsa siz o nu bezdirmişsinizdir
o da sizi bitirmiştir..
GEÇMİŞ OLSUN
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
13.09.2021 17:24:11
Sil
 
Boşa emek harcamak, aylarca sahte çiçeği sulamak gibi. Solmaz belki ama büyümez de.
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
13.09.2021 17:23:53
Sil
 
Olduğunuz yeri güzelleştirin.
Sabredin.
Gitmenin değil kalmanın gayesi olsun içinizde.
Tek bir hatada, yapılan onca iyiliği silecek kadar minnetsiz olmayın.
Gülümseyin.
Çiçek alın.
Hediye verin birilerine.
Özür dileyin.
Üzmeyin.
Hem kırgın olup hem de bir başkasını kırmayın.
Neticede kırık bir kalbi en iyi sizin anlamanız gerekiyor.
Hayat mücadelenizi verirken birilerini pohpohlamayın çıkarlarınız uğruna.
Kendiniz olun.
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
13.09.2021 17:23:33
Sil
 
Bazı insanlar hüzne bile yakışmaz.
Bazı insanlar yaşasa da kalpleri
Ölüdür çoktan.
Aşk ekmeyin o ölü topraklara,
Ayrılık toplarsınız
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
13.09.2021 11:44:00
Sil
 
✬██████___██████✬▒▒▒▒▒✬
✬████████✬████████✬▒▒▒▒▒ ✬
✬██████████████████✬▒▒▒▒ ▒✬
✬███████████████████✬▒▒▒ ▒▒✬
✬█████████████████✬▒▒▒▒▒ ✬
_✬███████████████✬▒▒▒▒▒✬
___✬████████████✬▒▒▒▒▒✬
_____✬███████✬▒▒▒▒▒✬
_______✬███✬___✬▒✬
________❤______❤
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
13.09.2021 11:43:35
Sil
 
essizce gitmek gerek bazen toz kaldırmadan
bulandırmadan kırmadan ve daha fazla kırılmadan
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
13.09.2021 11:42:54
Sil
 
Yürek soğur mu hiç
Üşür mü mesela
Buz gibi hiseder mi insan
Yönünü unutur mu kalbini UNUTUR MU


Ben unuttum mesela
Önce yürümeyi unuttum
Acılarım hayallerimi düğümlerken boğazımda
Konuşmayı unuttumözlemeyi unuttum hasreti
Sevmeyi unuttum sevdiğim şarkıları mesela
Hissetmeyi unuttum
Göz yaşlarımı silmeyi unuttum


Sırf bu yüzden gecenin sessizliğine sakladım onları
Ama hep inandım hissettiğim yüreğimin
Bir gün ısınacagına ve sonsuza kadar hiç
Üşümeyeceğine inandımDüşün ki sevgili geceyi aysız ve yıldızsız düşün
Sabahı güneşsiz ve ışıksız düşün
Sen ayI ve yıldızı olmayan gecelerimi aydınlattın
Güneşi ve ışığı olmayan sabahlarımı ısıttın

Yürümeyi öğrettin bana
Hayal kurmayı öğrettin
Hayallerine beni ortak ederken
Boğazımda ki tüm düğümleri çözüverdin


Sen bana kalbinin yönünü gösterdin
Özlemin güzelini yaşattın
Sevginin en anlamlısını ve seninle sevdiğim şarkıları
Ne kadar uzak olursan ol


Sen bana hissetmeyi öğrettin
Yüreğini yüreğim de hissetmeyi
Seninle yaşadığım her anın mutluluğu sardı tüm ruhumu
Bu yüzdendir sana mutluluğum dediğim AŞK


İşte sevgilim hiç bilmediğim
Hiç tatmadığım yepyeni birşey öğrettin
Sen bana aşkı öğrettin SEVGİLİM
Ve sen sevgili


Maruz gör uykusuz gözlerimi
Uyandığım sabahları düşlerken
Uyumayı unutmuşum ben
SENİ ÇOK SEVİYORUM
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
13.09.2021 11:42:04
Sil
 
Şimdilik acı çekiyorsam,

üzülüyorsam ve özlüyorsam seni hala
yokluğuna hemen alışamayacak kadar
çok sevdiğimdendir.
Yani sen kalbimi kırıyorsun ya,
benim kırılganlığım
sana olan sevgime aslında.
Emin ol o da zamanla son bulacak.
Ama unutma,
Bir gün o kadar mutlu olacağım ki,
o kırıklar en çok sana batacak ...
...

Senden sonra…
aslında senden sonrası hiç olmadı…
Ne yaşadığımı bildim, ne sevdiğimi
ne de sevildiğimi…
Öyle bir boşluğa ittin ki beni
değil bir çıkış yolu bulmayı,
kendimi bile bulamıyorum hala…
Kurtulmaya çalıştıkça daha da battım.
Yeni bir başlangıç ​​diye diye
gömülüp kaldım her seferinde.geçmişe
...
Sevdiğim en güzel adamin
mezarını ellerimle kazıp yüreğime gömdüm
Arkasından sövdüm,
Arkasından sevdim,
Arkasından özledim,
Arkasından ağladım…
Farklı birileriyle
herşeye yeniden başlamayı da denedim.
Bunun sebebi de yine sensin ama
bu da olmadı…
...
Kime sığındıysam
seni daha çok hatırladım.
Kime sarıldıysam
en çok senin kokun değdi burnuma,
en çok senin saçlarını sevdim,
en çok seni düşündüm.
Öyle ya, en çok sen acıttın içimi…
Dilerim ki en mutlu olduğun
anda kırılsın umudun ...
...
Sana kıyamadığım kadar çok kırıl, incin
Benim gibi ol, eksik kal,
hep biraz yarım, hep eksik ...
Ağla sevgilim, ağla!
Sayamadığım o kadar çok ahım varki sana,
tırnağın kırılsa beni hatırla ...
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
13.09.2021 11:41:32
Sil
 
BENİ HATIRLA OLURMU
Olurda birgün gözlerin boşluga dalarsa
Olurda birgün vicdanınla baş başa kalırsan
Bir yudum sevgiye muhtaç oldugunda
Beni hatırla olurmu...
Beni kendinden cok seven biri vardı de
Bensiz uykuyu gözlerine haram kılan biri
Aşkımdan deli divane olan
Derlerime derman, Bana kurban olan biri vardı de...
Kadrini kıymetini bilemedigim
Hayallerini çaldıgım çırptıgım
Dünyasını başına yıktıgım biri...
Gözlerine boncuk boncuk yaşlar bıraktıgım
Değerini kiymetini bilemediğim biri vardı de
Beni hatırlı olurmu sevgili
Gözlerin dolsun Yüreğin acısın
Kalbinn sızlasın sevgili vicdanın sızlasın
Yüreğin sızlasın
Elleri koynunda duvar dibine çökmüş
Acıdan kederden dertten saçlarına aklar dolmuş
Birini görürsen beni hatırla olurmu
Hayata küsmüş sevgiye küsmüş Aşka eyvallah demiş
Gözlerinden damla damla gözyaşı dökülen
ıslak kaldırımlarda parke taşlarını sayan
Sokak lambası altına sızmış
evsiz barksız kadersiz birini görürsen beni hatırla olurmu sevgili
Hatırlakı yüregin sizlasın vicdanın sızlasın kalbin acısın sevgili
Kalbin acısın
Kırmadım kimseyi kırıldıgım kadar
Üzmedim kimseyi üzüldügüm kadar
Yıkmadım kimseyi yıkıldıgım kadar
Şimdi ise herşeye eyvallah demişim
Yolun bahtın acık olsun sevgili
Herşey gönlünce olsun....
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
05.09.2021 17:46:50
Sil
 
Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
05.09.2021 17:46:24
Sil
 
SaBıRdan SonRa SöyLenen Söz AğıR OLuR Onu SöyLetmeyin..
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
05.09.2021 17:45:48
Sil
 
Müziği BaşLat Hepsini Dans Ettirecem )
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
05.09.2021 17:44:37
Sil
 
Elalem Değil De Elli ALEM Konuşsa Da
Ben Kendimden Emin Olduğum Sürece.
El Alkışlar...!
Alem İzler...!
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
27.07.2021 00:42:13
Sil
 
SEWGİSİ kadar MUTLU,
BİLGİSİ kadar KARARLI,
ÜRETTİĞİ kadar ONURLU,
PAYLAŞTIĞI kadar BÜYÜK,
MERHAMETİ kadar SAYGIN,
►●═══════════◄►═- ═════════● ●═══════════●◄
██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣█- ╠♥╣██╠♥╣██ ██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣█
►●═══════════◄►═- ═════════● ●═══════════●◄
++▄██▄+++▄██████▄+++▄██▄++
+██████+██████████+██████+
+████████████████████████+
+████████████████████████+
++██████████████████████++
+++████████████████████+++
+++++████████████████+++++
+++++++████████████+++++++
++++++++++++ ██++++++++++++
++▄███▄++++ ██+++++▄███▄++
+███████++++██++++███████+
++███████+++██+++███████++
++++██████++██++██████+++


DÜRÜSTLÜĞÜ kadar İNSANDIR.

NuRi...!
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
14.07.2021 20:47:40
Sil
 
SeninLe Benim, BenimLe Senin
ZoRLu aŞk Hikayemiz
İki KeLimeyLe AnLatıLmaz
BiR KızLa Bir ERkeĞin Hikayesi Bu
İki KeLimeyLe AnLatıLmaz
Gün Geçip GiDiyor
Tüm Gece Ayaktayım
YaLnız Senin HayaLin
Her Daim Eziyet Ediyor
Bu HaSret Diyor Ki Yok OLSun
SeninLe Benim Aramdaki Tüm Mesafe
BirBirimizden Ayrı Düştük
BirBirimiz için YaratıLDığımız HaLDe
SeninLe Benim Muhabbetimizin Her Anına
YaBancı OnLar
İki KeLimeyLe AnLatıLmaz
Her Duyguda Sen Varsın
Her Bir Hatırada Senin Hikayen
İki KeLimeyLe AnLatıLmaz

NuRi
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
14.07.2021 20:47:07
Sil
 
DOST 'Tur , SEVGİLİ Sanmayın...!
Yürektir Konuşan Herzaman, Dilin Söylediğine Bakmayın..
Sevgidir Her Zaman Ayakta Tutan, Ayaklarınıza Bakmayın..
Ruhunuzdur İşiten Güzel Sözleri, Kulaktır Sanmayın..
Özlemdir Taşıyan Sizi, Araçtır Sanmayın..
Aşktır Sizi Hayata Bağlayan, Para Pulda Aramayın..
DOST 'Tur Sizi Bittiğiniz An Da Sarıp Sarmalayan, SEVGİLİ Sanmayın...
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
14.07.2021 20:46:36
Sil
 
Sevdiğinin Nazını Değil, Kahrını Çekmektir SEVDA.
Onunla Bir Ömür Değil, Onun İçin Bir Ömürdür SEVDA.
Eline El Değmesini Değil, Gölgesıne Gölge Değmesini Kıskanmaktır SEVDA.
Yürürken Dikenli Yollardan Darağacına,
Son Dileğinde Onu Görebimeyi İstemektir SEVDA.
Yani Demem O Ki..! Herkesin Harcı Değildir SEVDA.!!
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
14.07.2021 20:46:10
Sil
 
NuRi
►●═══════════◄►═- ═════════● ●═══════════●◄
██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣█- ╠♥╣██╠♥╣██ ██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣█
►●═══════════◄►═- ═════════● ●═══════════●◄
++▄██▄+++▄██████▄+++▄██▄++
+██████+██████████+██████+
+████████████████████████+
+████████████████████████+
++██████████████████████++
+++████████████████████+++
+++++████████████████+++++
+++++++████████████+++++++
++++++++++++ ██++++++++++++
++▄███▄++++ ██+++++▄███▄++
+███████++++██++++███████+
++███████+++██+++███████++
++++██████++██++██████+++
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
14.07.2021 20:45:32
Sil
 
_______________$$$$$_____$$$$$
______________$$$$$$$___$$$$$$$
$$$______ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$
__$$$__H____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__S___$$$
$$$$$$__e___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__e__$$$$$
$$$$$$__R___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__N__$$$$$
$$$$$$$__Ş___$$$$$$$$$$$$$$$$$$___S__$$$$$$
$$$$$$$___e___$$$$$$$$$$$$$$$$____i__$$$$$$$
$$$$$$$$___y_____$$$$$$$$$$$$____ N___$$$$$$_
$$$_$$$$____i_____$$$$$$$$$$________$$$$$$$
$$__$$$$_____M____$$$$$$$__________$$$$$_$$
$$$$_$$$$__________$$$__________$$$$_$$$$
$$$$___$$$______________________$$$$$____$
$$$$____$$$__ __ NuRi ____$$$$$$___$$
_$$$$$_____$_________________$$$$$$$$$_$$$
$$$$$$$$_____$______________$$$___$$$$$$$$
_$$$$$$$$$______$$________$$$$____$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$__$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$__$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$__$$$$$$$
_____________$$$$$$$$__$$$$$$$
_____________$$$____$__$$$$$$$
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
07.07.2021 00:18:06
Sil
 
Bize ALLAH ' TAN Korkmayı Öğrettiler.!
Kullardan Değil...!
>>> Nuri <<<
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
06.07.2021 12:23:33
Sil
 
O Bir AmeDLi
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
06.07.2021 11:52:28
Sil
 
Yolu doğru olanın yükü ağır olurmuş.
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
06.07.2021 11:51:55
Sil
 
İyi niyetli insanlar yalana çabuk kanarlar, ama boşa giden iyi niyeti asla unutmazlar.
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
06.07.2021 11:51:22
Sil
 
Sen sen ol önce insan ol. Geri kalan her şey peşinden gelir zaten.
Yazan
PaRLiAMeNT
Tarih:
25.06.2021 01:43:37
Sil
 
Ahh Ahhh Neredesin GözLerine Derin Derin Bakmaya Korktuğum. KelimeLerimi Sevgi üzerine yorduğum, Canımdan can biLip de, Yüreğimi yoLunda ortaya Koyduğum, Neredesin. AnLasana geLip Geçici Bir Heves DeğiLsin Benim ÖMRÜM. Ben susuyorum, Yüreğim feryat ediyor..
Yazan
PaRLiAMeNT
Tarih:
25.06.2021 01:41:11
Sil
 
♥░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░♥ ♥░░▓▓▓▓░░▓▓░░░░▓▓░░░░░▓▓▓▓░░▓▓░░▓▓░░♥ ♥░▓▓░░▓▓░▓▓░░░░▓▓░░░░▓▓░░▓▓░▓▓░░▓▓░░♥ ♥░▓▓▓▓▓▓░▓▓░░░░▓▓░░░░▓▓▓▓▓▓░▓▓▓▓▓▓░░♥ ♥░▓▓░░▓▓░▓▓░░░░▓▓░░░░▓▓░░▓▓░▓▓░░▓▓░░♥ ♥░▓▓░░▓▓░▓▓▓▓▓░▓▓▓▓▓░▓▓░░▓▓░▓▓░░▓▓░░♥ ♥░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░♥
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
23.06.2021 20:26:47
Sil
 
Kıyamadıklarımız Kıyar Bize
Yazan
iSyanCILarsIn
Tarih:
23.06.2021 18:14:54
Sil
 
_____*FB*FB*________*FB*FB* _______
_____*FB*___*FB*____* FB*___*FB* ______
___*FB*______*FB*_*FB* _______*FB *____
__*FB*__________*FB*___ _______*FB *___
__*FB*__________________ ___FB ___*FB* ___
___*FB*_*_ *_FENERBAHÇE_* __*FB*____
____*FB*__________ _________ *FB*_____
______*FB*_________ _______**_______
________*FB*________ ____*FB*__ _______
__________*FB*_______ _*FB*_____ ______
____________*FB*____*FB*________ _____
______________*FB**FB*_ __________ ____
________________ *FB______________ ___

| Bu üyeye mesaj yaz | Bu üyenin yazdığı mesajlar | Üye olmak istiyorum | Son 24 saat |

Not: Sitemizde ahlak dışı, yasa dışı ve siyasi içerikli nick ve resimler kullanmak yasaktır. Bu sayfada bu tür bir içerik bulunuyorsa lütfen bu formu kullanarak bize bildiriniz.Hızlı Erişim:
counter
101 İndir Okey İndir Okey 101