[ Ana Sayfa ]

YÜKSEKOVA İLÇESİ

[ Diğer İlçeler ]

Dağlar arsında bir çöküntü alanı olan ve Yüksekova ilçemizin üzerine kurulu gever ovasıdır. Ovada rakım 2000 metredir. Genişlik 15, Uzunluk 40 km dir. Kapalı Bir Havza konumunda olan ovanın Kışın soğuk hava kütlelerinin ova üzerine çökmesi ile çok uzun ve soğuk kışlar geçirir.

Alüvyon Topraklara sahip olmasına rağmen ağaç ve meyve yetiştiriciliği düşük sıcaklık sebebiyle çok azdır. Aylık ve günlük sıcaklık farkları tarımdan çok gür Çayır ve Meralarla hayvancılığa zemin hazırlamıştır.

Tarihi bir kent olan Yüksekova'da yerleşimin Yüksek Ova İlçesinden GörünüşM.Ö. 7000'lere değin  uzandığı kesin olarak bilinmektedir. M.Ö. 1000 'de ise yörede Urartu Uygarlığı yaşanmıştır.

Eski adı Gevar olan Yüksekova, Kanuni Sultan Süleyman  döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Yüksekova 1.Dünya Savaşı sonunda Rus İşgaline uğramış, İlçenin Milis kuvvetleri ve Ordunun başarısı sonucu 5 Mayıs 1918 'de düşman işgalinden kurtulmuştur.

19.yy 'da Van Vilayetine bağlı Hakkari livası'nın kazası olan Yüksekova, 1936'da ilçe durumuna getirilmiştir. İlçe merkezinin eski adı Dize 'dir.

Yüksekova'nın toplam nüfusu 1997 sayımına göre 91.424 kişidir. Bu nüfusun 55.591'i ilçe merkezinde 3769'u büyük çiftlik'te 3114 'ü Esendere 'de 28.950 'si köylerde yaşamaktadır. Nüfus artışı diğer yerleşim  yerlerine göre yüksektir.

Yüksekova'nın yüzölçümü 2291 Km2 'dir. Coğrafi yapı olarak iki kısmı ayrılır. Ova kısmı 200.000 de kardır. Bu kısmın 30.000 dekarı bataklıktır. ikinci kısmı ise dağlık kısımdır.Yüksekova'nın rakımı 1950 m' dir. İklimi karasal iklim özelliğe sahiptir. Kışları sert ve uzundur. Ekim ayı sonunda düşen kar Nisan ayı sonunda kalkmaktadır.

Yüksekova 'ya bağlı 49 köy köylere bağlı 106 mezra bulunmaktadır. Ancak terör nedeniyle köy ve mezralardaki nüfusun büyük çoğunluğu ilçe merkezi göç etmiştir.

İlçede göç nedeniyle işsizlik sorunu yaşanmaktadır. Geçim kaynağı hayvancılığa özelliklede küçük baş hayvancılığa dayanmaktadır. Tarımsal üretim çok azdır. Yüksekova'da iki adet un fabrikası ile bir adet 'de süt ve süt ürünleri fabrikası bulunmaktadır.

Tarihi eser olarak Urartu Uygarlığının en kalıcı kanıtları ünlü "Ordu Yolu" dur. Bu yol Yüksekova Kelişin Geçidin 'den  Van 'a uzanmaktadır. Ordu yolu üzerindeki Keleşin ve Topzama Stelleri  anıtları üzerinde Urartu diliyle yazılmış yazıtlar vardır ki, bu uygarlıkla ilgili en doğrudan bilgiler bu yazıtlardan elde edilmiştir.

Büyük Çiftlik (Hırvata) köyü kalıntıları;

Yüksekova'nın batısında Aviş deresi ağzında büyük bir kent ve kale kalıntısıdır. Buranın önemli Urartu kentlerinden musaşir olduğu sanılmaktadır. Ayrıca Derav Vadisi Gegevran köyü yakınlarında  11.yy'da kayalara oyulmuş kiliseler vardır. Duvarları içten, ve Hz. isa 'nın yaşamına konu alan freskolarla süslüdür.


İçme Suyu

Artan nüfus artışı nedeniyle mevcut su şebekesi yetersizdir. Su oranı gidermek amacıyla ilçemiz mahallerinde sondaj çalışmaları devam etmektedir.

Yüksekova Belediye Başkanları

ADI SOYADI  

GÖREV YILLARI

Muhyettin GÜNGÖR

1936-1960

Mustafa ZEYDAN 

1963-1989

Nejdat BULDAN

1989-1994

Ali İhsan ZEYDAN                                 

1994-1998

 

Yüksek Ova Kuş Türleri 

 

Türkiye’nin en önemli kuş alanlarından biri olan Yüksekova, deniz  seviyesinden 1925 m yükseklikte 2800 ha’lık geniş bir ovadır. Burası flora ve fauna yönünden hayli zengin bir bölgedir. Ovanın ortasında kıvrılarak akan Nehil Çayı çevresi bozulmamış orkide bakımından zengin sulak çayırlar, insan boyunu aşan  saz ve kamışlarla kaplıdır. Çevre bilimcilerin tespitlerine göre burası halen doğal dokusu bozulmamış ender bölgelerden biridir. Yüksekova’da tarımın gelişmesi habitatların hızla bozulmasına neden olacaktır.

Bölgede kuluçkaya yatan en önemli kuş türleri şunlardır. Erguvan, balıkçıl, saz delicesi, çayır delicesi, leylek, turna, toy, ve  kızılbacak.Kızıl akbaba, yılan kartalı, doğu atmacası, küçük orman kartalı, kaya kartalı, küçük kartal, doğan ve puhu gözlenen diğer türlerdendir.

Bıldırcın

Kartal

Kınalı Keklik

Leylek

Toy

Turna

 

Yüksekova Öğretmen Evi   Yüksekova Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

 

Yüksekova'da Yaşam Yüksekova'da Yaşam Yüksekova'da Yaşam

 

 

Yüksekova'da Halı Dokumacılığı   Yüksekova Eğitim Gönüllüleri Vakfı

 

5 Aralık 2003'ten beri gösterim:

counter